Nove Posebne gradbene uzance (PGU) 2020 s komentarjem

Avtor/ji: mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil, mag. Vesna Sodja
Koda: 333333
Leto izdaje: 2021
Založba: Uradni list RS
Ocena:

Prednaročilo knjige velja do 31. 7. 2021. Predviden izid: september 2021.

Prednaročilo
Nove Posebne gradbene uzance (PGU) 2020 s komentarjem
Cena: 128,00 €

Posebne gradbene uzance (PGU) so eden od najpomembnejših virov gradbenega prava, saj na praktični in uporabni ravni urejajo skoraj vse institute, s katerimi se udeleženci pri graditvi objektov srečujejo pri procesu gradbenega projekta. Brez PGU bi bili pravni predpisi gradbenega prava abstraktni in nerazdelani, sodelujoči udeleženci pa bi bili prepuščeni precejšnjim pravnim prazninam. Pomembna prenova PGU, sprejeta v letu 2020, prinaša precej vsebinskih sprememb glede na PGU, ki so bile leta 1977 sprejete še v Jugoslaviji.

Tri strokovnjakinje gradbenega prava, odvetnice mag. Vesna Sodja, mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil, združujejo moči za pripravo praktičnega, uporabnega in temeljitega komentarja novih PGU 2020.

Avtorice

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o 

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju gospodarskega prava ter javnih naročil. S tema pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke v gospodarskih sporih pred sodiščem ter pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika javnih naročil ter gradbenega prava z vidika vseh udeležencev pri gradnji. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je (so)avtorica številnih strokovnih člankov ter publikacij s področja gradbenega prava ter javnega naročanja, med katerimi velja posebej omeniti Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC, Veliki Gradbeno pravni priročnik ter Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi, ki so vsi izšli pri založbi Uradni list.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.


Odvetnica mag. Vesna Sodja

Mag. Vesna Sodja, ustanoviteljica in odvetnica v Odvetniški pisarni Vesna Sodja, d.o.o., je odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava in ima več kot 20 let izkušenj. Do leta 2009 je delala v gospodarstvu, od tega 12 let na področju inženiringa in gradbeništva, od leta 2009 dalje pa v odvetništvu. Ima bogate izkušnje s področja gradbeništva in na tem področju zastopa predvsem gradbene izvajalce in zasebne naročnike pri reševanju gradbenih sporov, zanje pripravlja pogodbe, jim svetuje, sodeluje pri pogajanjih in dogovarjanjih med izvajalci in naročniki ter izvajalci in podizvajalci.

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost